Pilkaja
 
Värske Toimetus Kaastööd Tellimine Reklaam Galerii Arhiiv Raamatud
 
Kaastööd

Ootame huviga kaastöid nii sõnas kui pildis.

Kirjutada-joonistada võib nii postiaadressil

Pilkaja
Vana-Viru 4
10111 Tallinn


kui ka meiliaadressil

pilkaja.sisu@gmail.com


Elavad tänavad
EST | ENG

II RAHVUSVAHELINE KARIKATUURIVÕISTLUS – ELAVAD TÄNAVAD
Tallinn 2014

Rahvusvahelisele karikatuurivõistlusele “Elavad tänavad” saabus ca 600 tööd 156-lt karikaturistilt 46-st riigist üle maailma.

Võitjad

I Czesław Przęzak (Poola) (keskel)
II Darko Drljevic (Montenegro) (üleval)
III Tarmo Vaarmets (Eesti) (all)

Elavad tänavad

II INTERNATIONAL CARTOON COMPETITION 2014 - LIVING STREETS
Tallinn, Estonia

156 cartoonists from 46 countries around the world participated, entering almost 600 works of art.

Winners
I Czesław Przęzak (Poland) (middle)
II Darko Drljevic (Montenegro) (top)
III Tarmo Vaarmets (Estonia) (below)
Linlane naerab
EST | ENG | RUS

Rahvusvaheline karikatuurivõistlus „Linlane naerab“ 2013

Linlane naerab

Hea karikatuurisõber!


Eesti Huumoriliidu poolt korraldatud I rahvusvahelisele karikatuurivõistlusele „Linlane naerab“ saabus ca 1000 tööd peaaegu 200 karikaturistilt 48-st riigist üle maailma. On rõõm näha, kuidas karikaturistid oskavad naerda linnainimeste tegemiste üle, olgu see siis turism, olme, kontrastid vana- ja uusaja vahel, võitlus linna ja looduse vahel või siis lihtsalt muhe huumor, mida võib ehk võiks kohata linnas. Piltidest arusaamise teeb lihtsaks see, et pildid on sõnadeta, samas tuleb seetõttu mõnda pilti rohkem süveneda, et jõuda mõtte tuumani. Aga tõeline karikatuur ongi valminud intelligentse karikaturisti pliiatsiga intelligentsele vaatajale.

Võitjad
I Oleg Loktyev (Venemaa)
II Sergey Elkin (Venemaa)
III Victor Holub (Ukraina)

Žürii liikmed

Andrus Tamm, huumoriajakirja Pilkaja peatoimetaja
Hugo Hiibus, Eesti karikatuuri tunnustatud vanameister
Raimo Aas, Eesti tunnustatud humorist
Valter Parve, sotsiaalsatiirik
Eero Spriit, Eesti Rahvusringhäälingu meelelahutussaadete produtsent
Pavel Ivanov, meediaekspertInternational Cartoon Competition "The Citizen is Laughing" - 2013  Tallinn, Estonia

Linlane naerab

Dearest cartoon lovers!


Nearly 200 cartoonists from 48 states all over the world were participating in the
Ist International Cartoon Contest arranged by The Estonian Humor Association with almost 1000 works. We are delighted to see how the cartoonists can giggle at the everyday life of townsmen, be it then the business of tourism, or the household matters, or the contrasts between old and new times, or the struggle between a town and nature, or just soft jokes about the everyday city life. It is generally easy to understand the cartoon shot as there are usually no words; on some other occasions you have to look more carefully as now and then it can require more attentiveness to reach the core. But of course you already know that a really good cartoon is made by an intelligent cartoonist for an intelligent audience.

Winners
I Oleg Loktyev (Russia)
II Sergey Elkin (Russia)
III Victor Holub (Ukraine)


Members of the Jury

Andrus Tamm, Editor-in-Chief of the Estonian Humor Magazine Pilkaja
Hugo Hiibus, Grand Old Master of the Estonian cartoon
Raimo Aas, acknowledged Estonian humorist
Valter Parve, writer of a social satire
Eero Spriit, producer of entertainment production of The Estonian Public Broadcasting
Pavel Ivanov, media specialist«Горожанин смеётся»

Linlane naerab

Добрый поклонник карикатуры!

На I-го международного  конкурса  карикатур  «Горожанин  смеётся»,  организованного  Союзом  юмора Эстонии, пришло  около  1000  работ почти  от  200  карикатуристов  из  48  стран  мира. Это  замечательно,  как  тонко  смогли  карикатуристы увидеть смешное в делах горожан, будь то туризм,  быт,  контрасты  между  старым  и  новым, борьба  природы  с  урбанизацией,  или  просто  перед  нами  разворачивается  смешная  история,  которая могла бы произойти в любом городе. Работы просты в понимании — текста нет. Хотя, чтобы добраться до сути отдельных работ, надо присмотреться к ней более внимательно. Но ведь настоящая  карикатура  и  есть  работа  интеллигентного
карикатуриста для интеллигентного зрителя.

Победители
I Олег Локтев (Россия)
II Сергей Елкин (Россия)
III Виктор Голуб (Украина)


Члены жюри
Андрус  Тамм,  главред  юморичтисекого журнала Pilkaja
Хуго Хийбус, почетный карикатурист Эстонии
Раймо Аас, популярный юморист Эстонии
Вальтер Парве, общественный критик
Ээро  Сприйт,  продюсер  развлекательных передач ERR
Павел Иванов, медиа эксперт